Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun valmistelevat työt alkavat

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan hankesuunnitteluun sisältyvät valmistelevat työt aloitetaan tehdasalueella heinäkuussa. Tehdasalueen maa-alueita siistitään ja järjestellään sekä rakennuksia puretaan. Lisäksi järjestellään alueelle sijoittuvia käyvien tehtaiden sähkö-, IT- ja putkistoyhteyksiä. Hankesuunnittelun valmistelevilla töillä varmistetaan mahdollista investointipäätöstä seuraavien maanrakennustöiden sujuva eteneminen. Työt jatkuvat tammikuuhun 2020.

Investointipäätös uudesta biotuotetehtaasta on määrä tehdä aikaisintaan kesällä 2020.

Toteutuessaan laitos tuottaisi vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua ja käyttäisi puuta 7,6 miljoonaa kuutiota.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut