Maanmuokkauksen vesiensuojelussa parannettavaa

Vesiensuojelun keinovalikoimaan on Metsäkeskuksen mukaan kiinnitettävä enemmän huomiota.

Vesiensuojelutoimenpiteet oli huomioitu maanmuokkauksen yhteydessä vuonna 2018 edellisvuotta heikommin. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Metsäkeskuksen luontolaadun arvioinnin mukaan maanmuokkauskohteiden vesiensuojelutoimenpiteiden laatu oli vuonna 2018 edellisvuotta heikompi. Sen sijaan valtaosalla ainespuun ja energiapuun korjuukohteista vesiensuojelu oli toteutettu hyvin tai erinomaisesti.

Suurimmat puutteet kohdistuivat vesistöjen suojakaistojen liian kapeisiin rajauksiin, koneiden aiheuttamiin painumiin sekä puutteisiin vesiensuojelutoimenpiteissä. Toimenpiteillä pyritään huolehtimaan etenkin siitä, ettei kiintoainesta pääsisi huuhtoutumaan vesistöihin.

”Keinojen valintaan, paikkatiedon hyödyntämiseen ja esimerkiksi eroosioherkkien alueiden tunnistamiseen tarvitaan lisää opastusta metsäammattilaisille,” sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskuksen luontolaadun arvioinnin lähtökohtana ovat luonnonhoitoa koskevat suositukset. Metsäkeskus toimittaa aina arviointipalautteen tiedoksi hakkuun toteuttajalle, suunnittelijalle ja maanomistajalle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut