Metsä Group päivittää metsähoidon periaatteitaan, tavoitteena luonnon tilan vahvistaminen

Puuntuotannon on oltava hyväksyttävää kestävyyden kaikilla mittareilla, yhtiöstä kerrotaan.

Metsä Group päivittää metsänhoito-ohjelmaansa ja ottaa käyttöön ”uudistavan metsätalouden” periaatteet. Periaatteita ja uudistavan metsätalouden toimenpideohjelmaa valmistellaan parhaillaan, lisätietoa kerrotaan kuluvan vuoden aikana.

”Uudistavan metsätalouden tavoitteisiimme kuuluu suomalaisen luonnon tilan vahvistaminen ja sen tarjoamien hyötyjen kokonaisvaltaisempi hallinta, hiilinielusta pölyttäjiin ja marjasatoihin. Puuntuotanto on merkittävä osa tätä laajaa kokonaisuutta, ja sen on oltava hyväksyttävää kestävyyden kaikilla mittareilla”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Yhtiön mukaan luonnon ja sen tarjoamien palveluiden tilaa ja kehitystä seurataan ja todetut vaikutukset raportoidaan. Puuntuotannon vaikutukset mitataan ja mittauksista luodaan todenteet tuotteisiin ja arvoketjuihin. Luonnon tilan vahvistumiseksi tehtävien toimien vaikutusten nykyhetkeen verrattuna tulee näkyä mitatusti ja todennetusti Metsä Groupin tavoitteen mukaisesti viimeistään vuonna 2030.

Monimuotoisuuden vahvistaminen edellyttää sekä suojelualueita että edistyksellisten tuotantotapojen valtavirtaistumista talousmetsissä. Metsä Group näkee, että kun lisäsuojelu kohdennetaan oikein ja metsänomistajan omaisuudensuoja sekä oikeusturva otetaan huomioon, lisäsuojelu on perusteltua.

Kommentit (1)

  1. Gruoppi alkaa segmentoitumaan niin vahvasti luontoon, että joudun itse äänestämään jaloilla. Asiakastapahtumatkin kulkevat luontoilta teemalla. Ehkä nämä tyydyttää vihreätä reunaa, mutta puunhankinta tapahtuu kuitenkin maakunnissa. Tämä olisi hyvä muistaa metsänomistajien omistamassa yhtiössä.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat