Metsä Groupilla hyvä vuosineljännes

Liikevaihto laski, mutta tulos nousi. Korona vaikutti eri tuotteisiin eri tavoin.

Osuuskunta Metsäliiton eli Metsä Groupin toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski edellisvuodesta noin 170 miljoonalla 1,2 miljardiin euroon, mutta liiketulos kaksinkertaistui 102 miljoonaan euroon. Viimeisen rivin nettotulos ennen veroja lähes kolminkertaistui 93 miljoonaan euroon.

Konsernin pörssiyhtiön Metsä Boardin liikevaihto pysyi kutakuinkin edellisvuoden tasolla 473 miljoonassa, mutta liiketulos nousi puolella 66,4 miljoonaan euroon.

Pääjohtaja Ilkka Hämälän mukaan koronapandemia vaikutti eri liiketoiminta-alueisiin eri tavoin.

”Kysyntä oli normaalia korkeampi Metsä Tissuen kuluttajamarkkinoille myytävissä pehmopapereissa. Metsä Boardin kartonkien kysyntää nosti erityisesti elintarvikepakkaamisen kasvu.”

Selluliiketoiminnan tilanne säilyi ennallaan ja hintataso matalana. Sellun kysyntää vahvisti erityisesti pehmopapereiden globaali kysynnän kasvu. Vastaavasti painopapereiden tuotannon aleneminen noin neljänneksellä heikensi tuntuvasti sellumarkkinaa.

Mekaanisella puolella kauppa väheni kvartaalin alussa, mutta tilanne alkoi normalisoitua vuosineljänneksen loppua kohden. Hintataso jäi kuitenkin matalaksi ja mekaanisen metsäteollisuuden tehtailla on rajoitettu tuotantoa.

Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelu on edennyt suunnitellusti. Ympäristölupahakemusta on täydennetty ja tehtaan toteuttamisen suurimmista osa-alueista on tehty esisopimukset.

Rauman sahan maanrakennustyöt ovat alkaneet ja päälaitteista on tehty sopimukset.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut