Paperin tuotanto Suomessa väheni koronan seurauksena

Koronapandemia ja sen hillitsemistoimet ajoivat keväällä paperintuotannon Suomessa alimmalle tasolle vuosikymmeniin. Huhti-kesäkuussa myös sahatavaran ja vanerin tuotanto laski, mutta sellun ja kartongin tuotanto kasvoi viimevuotisesta, selviää Metsäteollisuus ry:n tuotantotilastoista.

Alkuvuonna etenkin Kiinassa ja Euroopassa taloutta haitannut koronapandemia painoi metsäteollisuuden tuotantoa Suomessa. Paperituotteiden tuotanto laski 1,0 miljoonaan tonniin huhti–kesäkuussa eli alimmilleen Metsäteollisuus ry:n liki 30-vuotisen tilastoseurannan aikana.

Myös sahatavaran ja vanerin tuotantomäärien alamäki jatkui huhti–kesäkuussa. Jo tammi–maaliskuussa metsäteollisuuden kaikkien päätuoteryhmien tuotanto heikkeni merkittävästi pitkään kestäneiden lakkojen takia.

Sellun ja kartongin tuotanto taas kääntyi hienoiseen kasvuun, kun koronapandemia ja sen hillitsemistoimet lisäsivät hygienia- ja pakkaustuotteiden kysyntää. Sellun tuotantomäärä nousi huhti–kesäkuussa 2,1 miljoonaan tonniin, mikä oli 1,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kartonkien tuotanto kasvoi tuntuvammat 11,1 prosenttia 1,0 miljoonaan tonniin.

”Metsäteollisuuden alkuvuosi oli kokonaisuudessaan synkkä. Vielä on kuitenkin ennenaikaista arvioida, johtaako korona paino- ja kirjoituspaperien tuotannon pysyvään supistumiseen vai palaako kysyntä tai osa siitä entiselleen”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen arvioi.

Pidemmällä aikavälillä erilaisten sellu- ja kartonkituotteiden kysynnän odotetaan kasvavan. Puurakentamisen yleistyminen voi myös kasvattaa sahatavaran ja vanerin tuotantoa pidemmällä aikavälillä.

Lakkojen ja kevään koronapandemian takia metsäteollisuuden yhteenlaskettu ensimmäisen vuosipuoliskon tuotanto laahaa päätuoteryhmissä selvästi jäljessä viimevuotisesta: paperintuotannossa jäätiin viimevuotisesta 25,6 prosenttia, vanerin tuotannossa 20,9 prosenttia, sahatavaran 15,2 prosenttia, sellun 8,5 prosenttia ja kartongin 0,7 prosenttia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat