Metsää palaa Evon retkeilyalueella tarkoituksella

Ennallistamispolton tavoitteena on tuottaa lahopuuta ja hiiltynyttä puuainesta niistä riippuvaiselle lajistolle.

Metsähallitus polttaa Evon retkeilyalueella Hämeenlinnassa tänään maanantaina metsää. Ennallistamispolton tavoitteena on tuottaa alueelle lahopuuta sekä palanutta ja hiiltynyttä puuainesta niistä riippuvaiselle lajistolle.

Ennallistamispoltto on hallittua tulenkäyttöä, jossa paloa ohjataan ja se rajataan tietylle alueelle maahan kaivettujen palokujien ja vedenkäytön avulla. Poltto toteutetaan, mikäli sääolosuhteet polttokohteella ovat otolliset polton onnistumisen kannalta.

Poltettava alue sijaitsee Evon retkeilyalueella Talvilammintien ja Rillitien risteyksessä ja on pinta-alaltaan noin yhdeksän hehtaaria. Poltosta tiedotetaan alueella myös maastokyltein.

Ennallistamispoltto toteutetaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat