Metsään.fi muuttuu maksuttomaksi myös alan toimijoille

Palveluun on rekisteröitynyt liki 400 yritystä. Käyttöön sen on ottanut 2 000 toimihenkilöä.

Metsäkeskuksen ylläpitämä Metsään.fi-palvelu muuttuu maksuttomaksi metsäalan toimijoille maaliskuun alusta lähtien. Metsänomistajille palvelu on ollut maksuton jo parin vuoden ajan.

Tähän saakka toimijat ovat maksaneet palvelusta kuntakohtaista vuosimaksua. Maksu poistuu, koska sen perustana ollut maa- ja metsätalousministeriön asetus umpeutuu.

Metsään.fi-toimijapalveluun on rekisteröitynyt lähes 400 yritystä. Sen on ottanut käyttöön 2 000 metsäalan toimihenkilöä. Metsäkeskuksessa ennakoidaan, että maksuttomuus lisää entisestään palvelun käyttöä.

Metsään.fi-palvelusta metsänomistajat saavat muun muassa kokonaiskuvan metsänomaisuudestaan sekä hoito- ja hakkuuehdotukset. Toimijoille palvelu tarjoaa mahdollisuuden uusien asiakkaiden löytämiseen ja työkohteiden suunnitteluun. Palvelu on myös metsänomistajien ja alan toimijoiden kohtaamispaikka, jossa voidaan sopia hakkuista ja metsänhoitotöistä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus