Metsään.fi-palvelu uudistuu – metsän tiedot kannattaa päivittää heinäkuun loppuun mennessä

Elokuussa ja myöhemmin ilmoitetut tiedot tallentuvat mahdollisesti vasta loppuvuodesta.

Metsäkeskus uudistaa metsätietojärjestelmäänsä, ja se aiheuttaa katkoja tietojen päivittymiseen. Palvelussa voi ilmoittaa esimerkiksi omassa metsässä toteutuneista metsänhoito- tai hakkuutöistä. Heinäkuun loppuun mennessä lähetetyt ilmoitukset käsitellään vielä entiseen tapaan ja tieto päivittyy palveluun noin kahden viikon kuluessa.

Elokuussa ja sen jälkeen ilmoitetuista töistä tieto päivittyy palveluun viiveellä, mahdollisesti vasta loppuvuodesta.

Hoitotyöt, joiden toteutukseen on saatu kemera-tukea, päivittyvät kuvion tietoihin automaattisesti. Näidenkin tietojen päivittymiseen tulee katko tietojärjestelmäuudistuksen myötä.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat