Metsään.fi:ssä julkaistu tuoretta metsävaratietoa 2,5 miljoonalta hehtaarilta

Metsäkeskus ilmoittaa maanomistajille, jos tilalta on saatavilla uutta tietoa.

Suomen metsäkeskuksen viime vuoden metsäinventoinneista on nyt julkaistu uutta metsävaratietoa. Uutta tietoa on noin 2,5 miljoonan hehtaarin alalta eri puolilta maata. Tiedot löytyvät Metsään.fi-palvelusta. Metsänomistajille ilmoitetaan kirjeitse tai sähköpostilla, kun heidän tilaltaan on valmistunut ja saatavilla uutta metsävaratietoa.

”Metsään.fi-palvelussa olevat metsävaratiedot kertovat metsän kasvupaikoista, puustosta ja luontokohteista sekä sisältävät ehdotuksia mahdollisista hakkuista ja tarpeellisista hoitotöistä. Tietojen avulla metsänomistajat voivat suunnitella oman metsäomaisuutensa hoitoa ja käyttöä”, sanoo metsätiedon palvelupäällikkö Jussi Lappalainen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätietoa kerätään laserkeilauksilla ja ilmavalokuvilla. Tänä kesänä niitä on tehty noin neljällä miljoonalla hehtaarilla. Talven aikana kuvat ja tiedot käsitellään, minkä jälkeen uudet tiedot voidaan julkaista. Kuluneen kesän inventoinnit sujuivat suunnitellusti, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

Laserkeilaukset ja ilmakuvaukset toteutetaan osana Maanmittauslaitoksen koordinoimaa kansallista laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmaa. Ohjelma on nyt puolivälissä ja jatkuu vuoteen 2026 saakka, jolloin koko Suomen alueelta on tuotettu uudet metsävaratiedot.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat