Metsähakkeen kysyntä kasvaa pääkaupunkiseudulla, Laania avaa uuden puuterminaalin Siuntioon

Uusi terminaali myös vahvistaa energiapuun varmuusvarastointiverkostoa.

Puunhankintayhtiö Laania avaa perjantaina (11.11) uuden puuterminaalin Siuntioon. 40 000 neliön terminaali vastaa pääkaupunkiseudun isojen lämpölaitosten kasvaneeseen metsähakkeen kysyntään.

Lämpö- ja voimalaitosten käyttämästä metsähakkeesta iso osa saadaan nuorten metsien hoitotöiden yhteydessä kerättävistä huonokuntoisista tai liian tiheään kasvaneista pienpuista sekä hakkuutähteistä.

”Raaka-ainetta Suomessa riittää, sillä hoitamattomista harvennusmetsistä olisi saatavissa jopa 60 miljoonaa kuutiota energiapuuta. Nykykäytöllä tämä vastaisi laitosten 8 vuoden tarvetta”, Laania Oy:n metsäjohtaja Pekka Hyvösaho toteaa.

Lisää terminaaleja tarvitaan

Uusi terminaali vahvistaa myös energiapuun varmuusvarastointiverkostoa Länsi-Uudellamaalla.

”Eteläisen Suomen alueella on paljon isoja lämpölaitoksia, mutta korjuupotentiaali on pääosin muualla Suomessa. Toimiva logistiikka- ja terminaaliverkosto on avainasemassa metsäenergian toimitus- ja huoltovarmuuden turvaamisessa. Tarvitsemme useita asianmukaisia terminaaleja lisää”, sanoo kehittämisasiantuntija Juha Niskanen Metsäkeskuksesta.

Uusi terminaali vihitään käyttöön perjantaina (11.11.). Samalla Laania ja Metsäkeskus järjestävät paikalla Energiaa metsästä -korjuunäytöksen, jossa esitellään hoitoharvennuksissa ja energiapuun kuljetuksessa käytettävää kalustoa ja havainnollistetaan, miltä hoidettu metsä näyttää energiapuun ja risukoiden harvennuksen jälkeen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa