Metsäteollisuus käynnistää uuden toimintaohjelman, nyt vaalitaan paahderinteiden monimuotoisuutta

Tavoitteena on, että yritykset pystyvät nykyistä paremmin tarjoamaan metsänomistajille paahderinteiden monimuotoisuutta edistäviä toimia, Metsäteollisuus ry:stä kerrotaan.

Metsäteollisuus ry käynnistää uuden toimintaohjelman, jossa kohennetaan talousmetsien paahderinteiden tilaa ja niistä riippuvaisten lajien tilaa. Järjestön yhteistyökumppaneina ohjelman toteutuksessa ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Tapio Palvelut Oy.

Ohjelma tarjoaa metsäyrityksille kustannusvaikuttavia keinoja monimuotoisuuden turvaamiseen. Se kytkee metsäteollisuuden entistä läheisemmin Helmi-elinympäristöohjelmaan ja vahvistaa edellytyksiä Metso-ohjelman toteutukseen ja sertifioinnin vaatimusten täyttämiseen.

”Tavoitteena on, että yritykset pystyvät nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin tarjoamaan metsänomistajille paahderinteiden monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäympäristöasiantuntija Jimi Rajajärvi.

Opas käyttöön keväällä 2023

Ohjelman toteuttaminen edellyttää, että alan toimijat ovat tietoisia paahde-elinympäristöjen merkityksestä, tunnistavat niiden tilan parantamiseen soveltuvat alueet ja kykenevät suunnittelemaan niille monimuotoisuutta turvaavia ja lisääviä ratkaisuja.

Tämän varmistamiseksi Tapio ja Hämeen ammattikorkeakoulu rakentavat paahde-elinympäristöjä koskevan oppaan, siihen pohjautuvan verkkokurssin ja testin. Näiden pitäisi olla metsäyritysten ja muiden asiasta kiinnostuneiden käytössä ensi huhtikuussa.

”Lisäksi järjestetään maastokoulutuksia toiminta- ja käsittelyvaihtoehtojen soveltamisesta käytännössä. Koulutukset syventävät verkkokurssilla hankittua osaamista ja opettavat soveltamaan toimintaohjeistusta käytännön tilanteissa”, Rajajärvi kertoo.

Paahde-elinympäristöissä elää vaativiin oloihin sopeutuneita eliöitä, joita ei tavata muualla. Monet harjujen paahderinteet kärsivät umpeenkasvusta, minkä takia useat paahde-elinympäristöjen lajit ovat uhanalaisia. Täsmätoimilla voidaan saada kuitenkin merkittäviä monimuotoisuushyötyjä, Metsäteollisuudesta todetaan.

Paahderinneohjelma on osa Metsäteollisuuden monimuotoisuustyötä. Viime vuonna Metsäteollisuus käynnisti lehtoja koskevan monimuotoisuusohjelman.

Metsälehti ja Tapio Palvelut kuuluvat samaan konserniin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito