Metsähallitus alkaa kunnostaa kokonaisia valuma-alueita

Uudessa mallissa pienvesien lisäksi kunnostetaan myös niitä ympäröivät metsät ja suot.

Metsähallitus ryhtyy kunnostamaan yksittäisten pienvesien sijaan kokonaisia valuma-alueita. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi puroja kunnostettaessa kunnostetaan myös niitä ympäröivät metsät ja suot.

Menetelmän toimivuutta kokeillaan nyt käynnistyneessä valuma-alueprojektissa. Siinä tavoitteena on kunnostaa yhteensä kahdeksan pienvesistöä Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa.

Valuma-alueen kunnostaminen voi tarkoittaa esimerkiksi pienvesistöön laskevien metsäojien tukkimista sekä pintavalutuskenttien ja riistakosteikkojen perustamista. Pienvesistöä ympäröivät suot taas ennallistetaan.

”Luomme valtion alueille mallin, jota voivat hyödyntää myös muut maanomistajat”, sanoo Metsähallituksen projektipäällikkö Sihveri Ervasti.

Valuma-alueiden kunnostuksesta hyötyvät sekä kalalajit että monet riistalajit, kuten metsäkanalinnut ja hanhet.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat