Metsähallitus harventaa Evolla, valmistelee luonnonhoidollista kulotusta

Metsähallitus on pannut muut hakkuut jäihin ennen Evon kansallispuistoesityksen käsittelyä.

Metsähallitus toteuttaa Evon retkeilyalueella Hämeenlinnassa aiemman suunnitelman mukaisen harvennushakkuun, jolla valmistellaan luonnonhoidollista polttoa.

Noin 60-vuotias männikkö harvennetaan huhtikuun loppupuoliskolla. Tuleva polttoalue on reilun 11 hehtaarin kokoinen. Kohde sijaitsee Natura-alueella ja toimenpiteillä on Ely-keskuksen hyväksyntä.

Metsähallitus ilmoitti maaliskuussa, että ainoastaan luonnonhoidollisen kulotuksen valmistelevat hakkuut toteutetaan ennen Evon kansallispuistoesityksen käsittelyä. Tätä edelsi ympäristöjärjestöjen voimakas painostus.

”Luonnonhoidollisilla poltoilla turvataan luonnon monimuotoisuutta tuottamalla palanutta puuta sitä tarvitseville eliölajeille. Ennallistamispoltto kuuluu monimuotoisuuden hoitoon yhtä lailla monikäyttömetsissä kuin suojelualueillakin”, toteaa aluejohtaja Pasi Korteniemi Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Pystymetsän poltto jäljittelee metsäpaloa, joka on luonnontilaisessa metsässä kasvun tärkein osatekijä.

”Harvennuksen lisäksi metsikköön jätetään myös käsittelemättömiä tiheiköitä. Myöhemmin kesällä tehtävässä luonnonhoidollisessa poltossa muodostuu luonnontilaisen kaltainen ja vaihteleva lopputulos”, Korteniemi kertoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito