Metsähallitus: Kiireellinen suojelu hyvällä mallilla

Suurin osa kiireellisesti suojeltujen lajien esiintymistä Metsähallituksen metsissä on jo tavalla tai toisella turvattuja.

Metsähallitus on selvittänyt kiireellisesti suojeltavien eläinten ja kasvien tilanteen hallinnassaan olevissa metsissä. Selvityksen mukaan valtaosalla kohteista tilanne on hyvä.

Suurin osa kiireellisesti suojeltujen lajien esiintymistä on jo tavalla tai toisella turvattuja: joko ne ovat suojellussa luontokohteessa tai sellaisella alueella, jolla ei muista syistä harjoiteta metsätaloutta.

”Muutamat kohteet kuitenkin tarvitsevat hoitoa tai ennallistamista. Etelä-Suomessa tullaan lähivuosina hoitamaan paahde-elinympäristöjä ja Lapissa on ennallistettu kaksi suokohdetta poistamalla puustoa ja tukkimalla ojia”, Metsähallituksen metsätalousyhtiön ympäristöasiantuntija Maarit Kaukonen kertoo.

Muutama vuosi sitten tehdyssä arvioinnissa kiireellisesti suojeltaviksi luokiteltiin 569 lajia.

”Valtaosa kiireellisesti suojeltavista on selkärangattomia eläimiä, sammalia ja jäkäliä, mutta joukossa ovat myös mm. saimaannorppa, naali, maakotka, hämeenkylmänkukka ja muurahaissinisiipi. Liito-orava sen sijaan ei saamastaan suuresta huomiosta huolimatta lukeudu kiireellisesti suojeltaviin lajeihin”, Kaukonen toteaa.

Luonto Luonto

Kuvat