Metsähallitus muistuttaa: Luvaton tuli voi tulla kalliiksi

Sytyttäjä on aina vastuussa tulesta ja velvollinen korvaamaan palon leviämisestä aiheutuneita kustannuksia.

Suurimmassa osassa Suomea on nyt voimassa maastopalovaroitus, Metsähallitus tiedottaa.  Etelä- ja Keski-Suomessa Ilmatieteen laitos on nostanut maastopaloluokituksen vaaralliseen luokkaan.

Maastopalovaroituksen aikana on avotulen teko maastossa kielletty. Myös kertakäyttögrillin ja risukeittimen käyttö on kielletty. Nuotion saa tehdä kansallispuistossa ainoastaan keittokatoksissa ja hormillisissa tulisijoissa, ja näissäkin varovaisuutta noudattaen.

Kukin alueellinen pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon alueella kokonaan tai osassa sitä määräajaksi, jos tulipalon vaara on ilmeinen.

Luonnonsuojelualueella luvattomasta tulenteosta koituu sakkoja. Jos maastopalovaroitus on voimassa, sakkojen määrä kasvaa.

”Sytyttäjä on aina itse vastuussa tulen sytyttämisestä ja on velvollinen korvaamaan myös kustannuksia, jos palo leviää ja paikalle tarvitaan pelastuslaitosta”, Metsähallitus muistuttaa.

Avun saanti kansallispuistoihin ja muihin luontokohteisiin kestää yleensä kauan. Kohteet ovat usein hankalasti saavutettavissa ja sammutustöitä varten joudutaan raivaamaan reitti. Tällöin voidaan esimerkiksi uhanalaisen lajin kasvupaikka tuhoutua tai vaurioitua.

Metsäpalon sammuttaminen ja jälkivartiointi voi pahimmassa tapauksessa viedä useita päiviä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat