Metsäkanalinnuilla hyvä kesä

Metson, teeren, pyyn ja riekon kannat kasvoivat edellisvuodesta reippaasti.

Kanalintukannat ovat elpymässä. Riistakolmiolaskentojen mukaan metson, teeren ja pyyn kannat ovat nousseet edellisvuodesta 40 prosenttia ja riekkotiheys tuplaantui, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Hyvästä kasvusta huolimatta todetut keskitiheydet ovat lähinnä tavanomaiset, kun tarkastellaan riistakolmiolaskentojen 30-vuotista jaksoa. Kasvu selittyykin paljolti heikolla vertailuvuodella.

Lintujen poikuekoot ovat suuria suuressa osassa maata. Hyvän poikastuoton taustalla ovat otolliset säät ja myyrien vähyys.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto