Metsäkeskuksen palvelu kertoo hakkuuaikeista

Verkkopalveluun päivitetään viikoittain tietoa markkinoille tarjottavista puutavaralajeista sekä metsien käytöstä hakkuutavoittain ja omistajaryhmittäin.

Metsäkeskus julkaisee verkossa viikoittain tietoja hakkuuaikomuksista. Tiedot perustuvat metsänomistajien tekemiin metsänkäyttöilmoituksiin ja metsävara-aineistoon.

Hakkuuaikomukset-palveluun päivitetään tietoa markkinoille tarjottavista puutavaralajeista sekä metsien käytöstä hakkuutavoittain ja omistajaryhmittäin. Käyttäjä voi hakea tietoa kunnittain, maakunnittain, alueellisen metsäohjelman alueilla ja Metsäkeskuksen palvelualueilla.

Palvelua on uudistettu: nyt on mahdollista verrata puun tarjonnan kehitystä alueellisesti asetettuun hakkuutavoitteeseen. Palvelusta voi seurata myös kumulatiivisia summia kantorahoista ja puumääristä.

”Helppokäyttöinen palvelu soveltuu hyvin puunhankinnan suunnittelun ja seurannan tueksi. Metsäalan toimijat voivat vapaasti ladata palvelusta aineistoa ja jatkojalostaa sitä omien tarpeidensa mukaan”, sanoo elinkeinopäällikkö Pekka Vainikka Suomen metsäkeskuksesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut