Metsäkeskuksessa tekeillä uusi luontotietojärjestelmä

Uusi järjestelmä säilyttäisi tiedot säästöpuiksi tarkoitetuista puista.

Suomen metsäkeskus on tänä vuonna testannut, voidaanko kauko-ohjatuilla lennokeilla eli droneilla kerätä tietoa hakkuissa metsiin jätetyn säästöpuuston määrästä ja laadusta. Drone-kuvauksilla aletaan tuottaa säästöpuutietoa toden teolla kuitenkin vasta, kun Metsäkeskuksen tiedonkeruu siirtyy digiaikaan.

Siihen asti säästöpuutietoa kertyy Metsäkeskuksen metsäneuvojien tekemistä maastotarkastuksista. Tiedot tullaan siirtämään aikanaan uuteen metsä- ja luontotietojärjestelmään, jota Metsäkeskuksessa parhaillaan valmistellaan.

”Näiden tietojen avulla on mahdollista säästää tulevissa hakkuissa säästöpuiksi tarkoitetut puut. Näin vältytään tietokatkoksilta esimerkiksi silloin, kun metsätilan omistaja vaihtuu”, sanoo luontotiedon johtava asiantuntija Miia Saarimaa Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskuksessa selvitetään parhaillaan, voisiko kaukokartoituksen avulla arvioida myös kuolleen puun määrää kotimaan metsissä.

Kansallisen metsästrategian 2025 mukaan vuotuista runkopuuston korjuumäärää pyritään kasvattamaan 15 miljoonaa kuutiometriä vuoden 2013 tasoon verrattuna. Samanaikaisesti tavoitteena on vahvistaa metsäluonnon monimuotoisuutta sekä ekologista ja sosiaalista kestävyyttä.

”Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan suojelun lisäksi talousmetsien luonnonhoitoa, koska metsistämme jopa noin 90 prosenttia on metsätalouskäytössä. Ajantasainen ja laadukas luontotieto on luonnonhoidon perusta”, Saarimaa sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat