Sahauksen kannattavuus heikentynyt lännestä itään

Sahatavaran vientihinnat pudonneet tukkikustannusta enemmän, poikkeuksena Keski-Euroopan tuhopuut.

Sahojen raaka-ainekustannus eli tukkien hinta on laskenut maailmanlaajuisesti vuoden alkupuoliskolla, mutta päämarkkinoilla sahatavaran hinnat ovat laskeneet nopeammin. Sahateollisuuden kannattavuus on heikentynyt erityisesti Brittiläisessä Kolumbiassa, Yhdysvaltojen eteläosissa ja Siperiassa, metsäteollisuutta seuraava Wood Resources International raportoi.

Pohjois-Amerikassa sahojen tuottoprosentit laskivat vuoden toisella neljänneksellä, noustuaan ensin lyhytaikaisesti ensimmäisellä neljänneksellä. Brittiläisen Kolumbian sahateollisuuden tuottoprosentti oli toisella kvartaalilla lähellä alinta tasoaan 15 vuoteen.

Siperian sahat ovat kasvattaneet vientiään Kiinaan halvan ruplan turvin ja tuottoprosentit ovat pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Katemarginaali on kuitenkin kaventunut kuluneen vuoden aikana, koska sahatavaran hinnat ovat valuneet samanaikaisesti kun tukkikustannus on lievästi noussut.

Pohjoismaissa sahojen kannattavuus on parantunut kahden vuoden ajan, koska sahatavaran ja sivutuotteiden hinnat ovat kohonneet tukkikustannusta enemmän, mutta sahatavaran vientihinnat ovat jo kääntyneet laskuun.

Sen sijaan Itävallassa tukkikustannus on alentunut oleellisesti ja sahat ovat parantaneet kannattavuuttaan kahden vuoden aikana sahatavaran hinnanlaskusta huolimatta.

Puukauppa Puukauppa