Metsäkeskus: Metsäenergialle on kysyntää ja käyttökin kasvaa lähivuosina

Pidemmällä aikavälillä puunpoltto kuitenkin vähenee.

Metsäenergian käyttö kasvaa edelleen lähivuosina, Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksessa arvioidaan. Pidemmällä aikavälillä käytön ennakoidaan kuitenkin vähenevän, kun uutta energiantuotantotekniikkaa otetaan käyttöön. Tästä huolimatta energiapuuta tarvitaan myös tulevaisuudessa.

”Lämpölaitosten on helppo hyödyntää puuta energiantuotannossa, koska sitä on saatavilla tasaisesti ympäri vuoden lähialueelta. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto ei ole tasaista ja talvisin vaihtelevat sääolosuhteet vaikuttavat huomattavan paljon lämmitysenergian tarpeeseen”, sanoo yrityspalvelujen päällikkö Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta.

Tällä hetkellä kotimaiselle energiapuulle on hyvin kysyntää, ja siitä maksettava hinta on noussut voimakkaasti, Metsäkeskuksesta todetaan. Tähän on vaikuttanut muun muassa fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen sekä energiapuun tuonnin tyrehtyminen Venäjältä.

Puskureille tarvetta

Katsauksen mukaan kaukolämmöntuottajat ovat ryhtyneet selvittämään sähkökattiloiden käyttöä ja lämpöpumppuratkaisuja energiatuotantomuotojen monipuolistamiseksi. Todennäköisesti sähkökattiloiden laajempi käyttöönotto tarkoittaa nykyistä suurempaa tarvetta metsäperäisten polttoainejakeiden puskurivarastointiin. Metsäenergiajakeiden toimittajan näkökulmasta kysynnän katkonaisuus ja syklisyyden voimistuminen voi aiheuttaa jakeiden toimitukseen logistisia ja liiketoiminnallisia haasteita.

Lisää aiheesta: Metsäenergian tulevaisuuskatsaus, Metsäkeskuksen aineistoa

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa