Metsäkeskus: Otson yrityssaneeraus ei vaikuta kemeratukiin

Vain uusille luonnonhoitohankkeille Otso ei saa tukea mahdollisen saneerauksen aikana.

Otso Metsäpalvelujen mahdollinen pääsy yrityssaneeraukseen ei vaikuta metsänomistajille myönnettäviin ja maksettaviin kemeratukiin, Suomen metsäkeskus tiedottaa.

Metsäkeskus myöntää tavalliseen tapaan kemeratukea hankkeille, joiden suunnittelusta ja toteuttamisesta Otso vastaa. Myös jo myönnettyjä tukia Metsäkeskus maksaa normaalisti sille toimitettujen toteutusilmoitusten perusteella.

Poikkeuksena ovat luonnonhoitohankkeet, joiden tuki myönnetään suoraan niitä suunnitteleville ja toteuttaville toimijoille. Otsolle ei voida myöntää tukea uusille luonnonhoitohankkeille yrityssaneerausmenettelyn aikana.

Tuen myöntäminen on mahdollista sen jälkeen, kun yrityssaneerausmenettely on päättynyt, eli kun tuomioistuin on vahvistanut sille esitetyn saneerausohjelman.

”Jo hyväksyttyjen luonnonhoitohankkeiden maksatuksia jatketaan. Kuten muissakin suunnitelmaan perustuvissa kemeratöissä, tuki maksetaan tehdyille toimenpiteille sitä mukaa kuin syntyneistä kustannuksista esitetään selvitys Metsäkeskukselle. Metsäkeskus pyytää tarvittaessa tarkempia toteutustietoja Otsolta, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus seuraa yrityssaneerausmenettelyn etenemistä ja tiedottaa, jos kemeratukia koskevia menettelytapoja on tarvetta tarkentaa.

Otso Metsäpalvelut jätti yrityssaneeraushakemuksen käräjäoikeudelle viime viikolla. Yrityssaneeraus on keino vaikeuksiin joutuneille mutta elinkelpoisille yrityksille välttää konkurssi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut