Metsäkeskus: Taimikonhoitorästit vähentyneet merkittävästi

Metsänomistaja voi hakea taimikonhoitoon nykyistä kemeratukea vielä syyskuun loppuun saakka.

Taimikonhoitorästit ovat vähentyneet Suomessa lähes neljänneksellä muutamassa vuodessa. Syynä on muun muassa hoitamattomien taimikoiden varttuminen järeämpiin kehitysluokkiin sekä hyvä kuitu- ja energiapuun kysyntä, kertoo Suomen metsäkeskus.

Liian tiheitä, hoitotöitä vaativia taimikoita on metsissämme noin 620 000 hehtaaria. Taimikonhoidon rästejä oli vielä Luonnonvarakeskuksen edellisen inventoinnin (VMI 12) mukaan noin 800 000 hehtaaria.

” Taimikonhoidon rästit ovat purkaantuneet osittain luonnollisista syistä: hoitamattomat taimikot ja nuoret ylitiheydestä kärsineet riukuvaiheen metsät ovat varttuneet järeämpiin kehitysluokkiin. Viime aikoina myös hyvä kuitu- ja energiapuun kysyntä ovat vauhdittaneet erityisesti riukuvaiheen metsien hoitoa, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Metsänomistaja voi hakea taimikonhoitoon nykyistä kemeratukea vielä syyskuun loppuun saakka. Taimikon varhaishoitoon tukea voi saada 160 euroa hehtaarilta ja nuoren metsän hoitoon 230 euroa hehtaarilta.

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, metka, tulee korvaamaan kemeratukijärjestelmän vuonna 2024. Myönnettävien tukien suuruus ja tarkemmat tukiehdot vahvistetaan myöhemmin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat