Metsäkeskus: Tukihakemusten määrä yllättänyt, metka-rahat voivat loppua jo syksyllä

Terveyslannoitushakemusten käsittely on jouduttu paikoin lopettamaan.

Terveyslannoituksiin on haettu uutta metka-tukea vilkkaasti, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan. Metsälehti uutisoi lannoituksen lisääntymisestä keskiviikkona.

Yleensä tukea on haettu vuosittain noin 1,5 miljoonaa euroa, mutta tänä vuonna maalis-toukokuussa tukea on haettu jo 3,6 miljoonaa euroa. Metsätaloudentukijärjestelmän muutoksen vuoksi metka-tuen haku käynnistyi vasta maaliskuussa.

”Terveyslannoituksen tukitaso on noussut, mikä näkyy hakemusten määrässä. Myös tukiehdot ovat muuttuneet niin, että tukea saa myös puustoisiin, karumpiin suometsiin. Silti hakemusten määrä on yllättänyt”, sanoo Metsäkeskuksen hankehallinnon päällikkö Sameli Salokannel tiedotteessa.

Terveyslannoituksen tuki on kiinnostanut metsänomistajia. (Kuva: Metsäkeskus)

Paikoin tukirahatkin ovat hupenemassa. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla terveyslannoitusten tukipäätösten teko on jouduttu keskeyttämään, koska tuen myöntämisvaltuus on jo käytetty. Tukipäätösten tekoa jatketaan, jahka maa- ja metsätalousministeriö päättää myöntämisvaltuutuksen siirrosta muista metsätalouden tuista.

Etelä-Pohjanmaalla lannoitustukea on haettu tänä keväänä jo noin 300 000 euron edestä. Koko viime vuonna tukia haettiin sen sijaan yhteensä 40 000 euroa.

Loppuvatko rahat?

Metsätalouden puuntuotannon tukia on käytetty alkuvuodesta noin 11 miljoonaa euroa, mikä on noin 10 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-toukokuussa. Puuntuotannon tukivaroista maksetaan myös aiemman kemera-tukijärjestelmän mukaisia tukia.

”Viime syksynä metsänomistajat hakivat runsaasti kemera-tukia nuorten metsien hoitoon ja näitä töitä on nyt toteutettu ja tukia maksettu selvästi edellisvuotta vilkkaammin. Jos tahti pysyy samana, voivat tukivarat loppua syksyllä,” Salokannel kertoo.

Metsäkeskus on käsitellyt keväällä taimikon ja nuoren metsän hoidon, terveyslannoitusten ja kulotusten tukihakemuksia. Metsätietuen hakemusten käsittely alkaa kesä-heinäkuussa ja suometsien hakemusten käsittely aikaisintaan heinä-elokuussa. Ympäristötukihakemusten käsittely alkaa aikaisintaan syyskuussa ja luonnonhoidon tukihakemusten käsittely aikaisintaan lokakuussa.

Terveyslannoituksen toteutusilmoitusten käsittely ja tukien maksu alkaa kesäkuussa.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat