Metsämiesten Säätiö jakoi 1,6 miljoonaa euroa apurahoina

Eniten tukea sai Säätiön kehittämä Metsäalan johtamisakatemia.

Metsämiesten Säätiö jakaa tänä vuonna apurahaa tuttuun tapaan muun muassa metsäalan kehittämiseen, tutkimukseen ja kulttuuriin. Apurahapotti on saman suuruinen kuin viime vuonna, kaikkiaan apurahaa jaetaan 124 eri kohteeseen.

Hakemuksia säätiölle tuli kaikkiaan runsaat 200 kappaletta. Näistä hieman yli puolet sai rahoitusta.

Suurimman rahoituksen sai Metsämiesten Säätiön kehittämä Metsäalan johtamisakatemia, tukea 188 000 euroa, mikä riittää kuuden kurssin järjestämiseen. Kursseista vastaa Metsäteho.

Euroopan metsäinstituutin ja Etlan yhteinen nelivuotinen tutkimushanke, joka käsittelee metsäalan rakenteellisia muutoksia sekä markkina- ja työllisyysnäkymiä vuoteen 2040, saa Säätiön rahoitusta vuosina 2019-2022 yhteensä 400 000 euroa.

Vuonna 2022 päättyvää metsämuseo Luston Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hanketta tuetaan yhteensä 225 000 eurolla ja niin ikään 2020 päättyvää Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanketta yhteensä 200 000 eurolla.

Lisärahoitus haussa

Koska iso osa apurahahakemuksista jää rahoittamatta, on Säätiö päättänyt käynnistää lahjoitusten keruun. Säätiön nykyisen sijoitusomaisuuden keskimääräinen kuuden prosentin vuotuinen tuotto ei nimittäin tuo riittävästi jaettavaa. Toisaalta tuoton kasvattamista riskiä lisäämällä ei pidetä perusteltuna.

Metsämiesten Säätiö toivoo, että kaikki metsäalan tahot metsänomistajista lähtien olisivat yhteisessä ponnistuksessa mukana sanansaattajina, asian esittäjinä ja lahjoittajina.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut