Lisää tekopökkelöitä ja jatkuvaa kasvatusta – Metsä Groupilta uusi metsäohjelma

Tarkoitus on lisätä metsien hiilensidontaa ja turvata monimuotoisuutta.

Metsä Group on lansseerannut uuden ekologisen kestävyyden ohjelman metsätaloutoimiinsa. Tavoitteena on muun muassa lisätä metsiin sitoutunutta hiiltä, turvata metsäluonnon monimuotoisuutta ja parantaa vesiensuojelua.

Monimuotoisuuden turvaamisessa keskeistä on lahopuun lisääminen. Sitä lisätään jättämällä metsäsertifioinnin edellyttämiä säästöpuita ja säästämällä olemassa oleva lahopuu.

”Vuoden 2020 alusta alkaen kolopesijöitä ja lahopuusta riippuvaisia lajeja hyödyttäviä tekopökkelöitä on tehty neljä kappaletta hehtaarille entisen kahden sijaan. Tavoitteemme on, että tekopökkelöitä jätetään 90 prosentissa hakkuista. Ne tehdään säästöpuiden lisäksi”, kertoo kestävän kehityksen johtaja Vesa Junnikkala Metsä Groupilta.

Mikäli hakkuualueella on lahopuita, niitä pyritään jättämään 20 kappaletta hehtaarille. Kaikista toimista sovitaan kuitenkin ensin metsänomistajan kanssa.

Turvemaille tarjolla jatkuvaa kasvatusta

Myös eläimille suojaa tarjoavia tiheikköjä jätetään metsien kaikissa kehitysvaiheissa. Suojatiheikkö syntyy, kun taimikonhoidossa tai hakkuita edeltävässä raivauksessa pensaikkoa ja pientä puustoa jätetään raivaamatta.

Metsänhoitoa kehitetään. Kuusen ja männyn sekaviljely esiteltiin jo viime vuonna, ja turvemaille on luvassa uusia menetelmiä.

”Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kunnostusojitustarpeen kriittistä arviointia ja jatkuvan kasvatuksen suosittelemisesta tietyille suotyypeille. Tavoitteena on pitää veden pinnan taso vakaana”, Junnikkala sanoo.

Tarjolla on myös uusi palvelu FSC-sertifioinnista kiinnostuneille metsänomistajille. Siinä on madallettu sertifiointiin liittymisen kynnystä siten, että FSC:n edellyttämät suojeluhehtaarit voidaan tarvittaessa osoittaa Metsä Groupin tarjoamilta täydennysmailta, jos suojelukohteita ei metsänomistajan omilta mailta riittävästi löydy.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito