Metsänhoitosuosituksia päivitettiin – tarkennuksia jatkuvan kasvatuksen ohjeisiin

Suositusten mukaan turvemaat ovat parhaita kohteita jatkuvaan kasvatukseen.

Metsänhoitosuosituksia on päivitetty jatkuvan kasvatuksen – lähinnä turvemaiden sekä männyn kasvatuksen – ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta.

Suositusten mukaan turvemaat ovat parhaimpia kohteita jatkuvaan kasvatukseen. Näin voidaan usein välttää kunnostusojitus, sillä säilyvä puusto vähentää pohjaveden nousua. Tämä taas vähentää kustannuksia ja hyödyttää vesiensuojelua.

Kuusikoissa ja karuissa männiköissä jatkuva kasvatus perustuu lähinnä poimintahakkuisiin. Valtaosalle männyn kasvupaikoista sopii suositusten mukaan hyvin ylispuukasvatus. Siihen tähdätään tekemällä siemenpuuhakkuu, jossa jätetään isoja mäntyjä tavanomaista enemmän. Siemenpuita ei poisteta kerralla, vaan niitä harvennetaan seuraavissa hakkuissa, jolloin luodaan tilaa alle syntyneelle uudelle puustolle.

Hoidettu metsä kestää

Ilmaston lämpeneminen ja sään ääriolosuhteiden voimistuminen lisäävät metsätuhojen riskiä. Monimuotoisten ja hoidettujen puustojen tuhonkestävyys on paras. Suositusten mukaan kuusettumista on syytä välttää erityisesti kuivumiselle alttiilla paikoilla, jotka soveltuvat paremmin männyn kasvatukseen.

Metsänhoidon suositukset ovat metsä-, ympäristö- ja energia-alan toimijoiden yhdessä laatima, vapaaehtoisesti noudatettava ohjeistus. Suosituksia päivitetään jatkuvasti Tapio Oy:n johdolla uusimpien kokemusten ja tutkimustiedon perusteella.

Päivitetyt suositukset löytyvät verkosta, osoitteesta Metsänhoitosuositukset.fi.

”Uudistuneet suositukset jatkuvan kasvatuksen menetelmistä tulevat hyvään aikaan. Menetelmät kiinnostavat, joten on tärkeää, että saatavilla on uusimpaan tutkimukseen sekä käytännön kokemuksiin pohjautuvaa tietoa”, sanoo neuvotteleva virkamies Satu Rantala maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat