Metsänhoitotieteen professori Peltola: Huoltovarmuus ohittaa ilmastotavoitteet

Venäjältä tähän asti tuodun puun korvaaminen muulla tuontipuulla olisi Peltolan mielestä viherpesua.

Huoltovarmuuden turvaaminen ja kotien lämpimänä pysyminen menee tulevana talvena lyhyen tähtäimen ilmastotavoitteiden ohitse, toteaa metsänhoitotieteen professori, Suomen Ilmastopaneelin jäsen Heli Peltola.

”Kotimaisen ruuan ja energian tuotannon turvaaminen on nyt ensisijaista. Tässä tilanteessa on kyettävä vastaamaan puuraaka-aineen lisääntyvään kysyntään energiatuotannossa. Energiapuun tuki on nyt perusteltua sekä Suomen huoltovarmuuden että metsien tulevan kasvun ja kasvukunnon turvaamiseksi”, Peltola sanoo metsäasioita seuraavan Audiomedian haastattelussa.

Peltola muistuttaa, että Suomen on korvattava useiden miljoonien kuutiometrien raakapuun tuonti Venäjältä. Tuontipuun käytön lisäämistä hän pitää viherpesuna

”Metsien lisähakkuiden aiheuttamat päästöt lisääntyvät vastaavasti muualla. Tuontipuun pitäisi olla myös yhtä kestävästi tuotettua muualla.”

Suomessa on Peltolan mukaan tuudittauduttu ajatukseen, että maankäyttösektoriin kuuluvien metsien hiilinielut kompensoivat pitkälti muiden sektoreiden päästöt. Nyt koko maankayttösektori näyttäisi muuttuneen päästölähteeksi.

” Alustavat Luonnonvarakeskuksen ja Suomen tilastokeskuksen julkaisemat laskelmat metsien kasvun ja nielujen vähenemisestä pitävät sisällään paljon kysymysmerkkejä. Hakkuiden lisääntyminen ei yksin selitä metsien hiilinielujen romahtamista, vaan siihen vaikuttaa todennäköisesti myös laskentamenetelmissä tehdyt muutokset”, Peltola arvioi.

Peltola muistuttaa, että jos muut taakanjakosektorit eivät kykene nopeasti vähentämään päästöjään, odotusarvo kohdistuu maankäyttösektoriin ja nielujen merkittävään kasvattamiseen metsissä.

” Muussa tapauksessa joudutaan hankkimaan päästöoikeuksia, jotta päästään tavoitteisiin hiilineutraalisuudesta. Nyt on kuitenkin syytä odottaa Suomen tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen lopullisia tuloksia maankäyttösektorin nielujen määrästä ennen lopullisten johtopäätösten vetämistä.”

Kommentit (1)

  1. Panu

    Ovatko metsien hiilinielut romahtaneet? Tästä olisi kiinnostavaa kuulla lisää.

Metsänhoito Metsänhoito