Metsänhoitoyhdistys: Läpimitan lasku tuo joitakin kymppejä lisää harvennuksilla

Maanomistajan kannalta tärkeämpää on kilpailuttaminen, Mhy Etelä-Savosta arvioidaan.

Stora Enso ja Metsä Group ovat kertoneet alentavansa kuitupuun minimiläpimittaa kuudesta sentistä viiteen. Latvaläpimittavaatimuksen alentuminen lisää hieman hakkuukertymää, mikä on metsänomistajien kannalta myönteistä, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savosta todetaan.

Yhdistyksen laskelmien mukaan hakkuukertymän lisäys ensiharvennuksilla on karkeasti arvioiden noin 2–3 kuutiota hehtaarilla ja järeämpien metsien harvennuksilla noin 1–2 kuutiota hehtaarilla. Uudistushakkuilla hyöty on marginaalinen, noin kuutio hehtaarilla. Euromääräisesti laskettuna kyse on siis keskimäärin 30–70 euron lisästä hehtaarille harvennuskohteissa.

Yhdistyksen mukaan metsänomistajien kannalta taloudellisesti läpimitan laskua tärkeämpää on kuitenkin kiinnittää huomiota leimikoiden kilpailuttamiseen ja kuitupuun hintatasoon. Energiapuun vahva kysyntä lisää kilpailua, joka on tärkeä asia.

Lisää aiheesta: Stora Enso laskee kuitupuun minimiläpimittaa viiteen senttiin

Lisää aiheesta: Myös Metsä Group laskee kuitupuun minimiläpimittaa

Kommentit (2)

  1. Korjuujäljellä ei ole niin väliä juu…

    Tärkeintä on ohjata mhy:lle palkkioita mahdollisimman paljon, mielellään tietenkin kohde vielä mhy:n korjuupalvelun hoitoon…

  2. Se on sitä Myhistyksen negatiivista ilakointia tuostakin positiivisesta asiasta.
    Kunhan vaan pidätte puljumme mukana puukaupoissa lypsämässä osaamme, se olisi pää-asia….

Puukauppa Puukauppa