Metsänhoitoyhdistysten uudet valtuustot selvillä

Äänestysprosentti oli 41. Valitut 1 412 valtuutettua aloittavat nelivuotisen kauden ensi vuoden alussa.

Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalien tulokset ovat valmistuneet ja vahvistettu koko maassa. Ääntään vaaleissa käytti kaikkiaan 41 prosenttia äänioikeutetuista, eli yhtä suuri osuus kuin edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten.

Äänestys suoritettiin 50 yhdistyksessä, joissa äänioikeutettuja metsänomistajia oli yhteensä noin 170 000. Sopuvaali käytiin 14 yhdistyksessä, eli ehdokkaita ei ollut enempää kuin paikkoja.

Tällä kertaa saattoi ensimmäistä kertaa äänestää myös sähköisesti. Sähköinen äänestysvaihtoehto oli käytössä 45 metsänhoitoyhdistyksellä, ja sähköisesti äänistä annettiin noin viidennes.

Valtuusto on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin. Nyt valitut 1 412 varsinaista valtuutettua ottavat tehtävänsä vastaan ensi vuoden alussa. Valtuustokausi kestää neljä vuotta.

Tarkemmat tilastot vaalituloksista ja äänestäneistä valmistuvat myöhemmin tällä viikolla.

Metsänhoitoyhdistyksiin valittujen valtuutettujen nimet ovat nähtävissä osoitteessa www.mhy.fi/vaalit.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

TES

Kuvat