”Metsäpsykologia apuun, jos hakkuut ahdistavat”

Psykologisten taustojen ymmärtäminen auttaisi ymmärtämään metsätalouden kiistoja, dosentti Mikko Peltonen kirjoittaa.

Hakkuut ovat välttämättömiä, jos halutaan vaikkapa lisätä puurakentamista tai vähentää muovista pakkausjätettä. Miksi metsätalous nähdään pelkästään ongelmana eikä tunnisteta metsien käytön roolia suurten ympäristöongelmien ratkaisijana, kummastelee maatalous- ja metsätieteiden tohtori, dosentti Mikko Peltonen Helsingin Sanomien Lukijat-palstalla.

”Taustalla voi vaikuttaa asia, jota ei ole käsitelty avoimesti ja rehellisesti. Rakentava keskustelu metsätaloudesta on hankalaa, koska hakkuita on vaikea hyväksyä tunnetasolla.”

”Erityisesti avohakkuu herättää voimakkaita tunteita, mutta maiseman muutos voi ahdistaa myös harvennushakkuun tai jatkuvan kasvatuksen hakkuiden jälkeen. Kaupungissa jo ­yksittäisen puun kaataminen voi käynnistää someraivon.”

”Hakkuiden aiheuttama mielipaha tulisi ottaa paremmin huomioon ja kehittää työkaluja kielteisten tunteiden lievittä­miseksi. Metsien käyttöä koskevien ristiriitojen ratkaiseminen ei onnistu pelkän luonnon­tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon pohjalta.”

”Biologian ja ekonomian rinnalle kaivattaisiinkin metsä­psykologiaa. Metsätalouteen liittyviä kiistoja voidaan tuskin kokonaan välttää, mutta psykologisten taustojen ymmärtäminen todennäköisesti auttaisi elämään niiden kanssa”, Peltonen kirjoittaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat