Metsästyslakiin useita muutoksia

Muutokset koskevat sekä hirvenmetsästystä, suurpetojen metsästystä että jousimetsästystä.

Hirvien pyyntiluvat myönnetään jatkossa vain rajatuille ja yhtenäisille alueille, eikä sirpalealueilta voi enää metsästää. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan muutos lisää metsästyksen turvallisuutta. Se auttaa Suomen riistakeskusta kohdentamaan metsästystä paremmin ja vähentämään hirvien aiheuttamia vahinkoja.

Presidentti Sauli Niinistö vahvisti metsästyslain muutokset tänään maanantaina. Hirven metsästystä koskevat muutokset tulevat voimaan porrastetusti helmikuussa 2018 ja helmikuussa 2019.

Muutoksia tulee myös suurpetojen metsästykseen. Vuoden 2018 alusta alkaen suurpetojen metsästyksessä pitää olla metsästyksen johtaja. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voidaan rajoittaa riistaeläinten houkuttelua ruoalla, jotta saadaan varmistettua, ettei karhuja metsästetä haaskalta.

Myös jousimetsästystä aiotaan muuttaa siten, että elokuun alusta voidaan edellyttää erillistä jousikoetta. Jousimetsästys aiotaan sallia nykyisten lajien lisäksi pienten hirvieläinten, muflonin ja villisian metsästyksessä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut

Kuvat