Metsät ovat tärkeitä sekä kaupunkien että maaseudun nuorille

Nuorten metsäbarometriin vastanneista kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että metsiä hoidetaan Suomessa hyvin.

Metsät ovat tärkeitä lähes yhdeksälle kymmenestä nuoresta riippumatta siitä, missä päin Suomea he asuvat, kertoo tänään julkistettu nuorten metsäbarometri.

Metsiä erittäin tärkeänä pitävien osuus kasvaa iän myötä. Toisaalta 13 prosenttia nuorista kokee metsän vieraaksi ympäristöksi.

Vaikka metsät koetaan tärkeiksi, kolme viidestä nuoresta ei koe metsää vapaa-ajalleen välttämättömänä asiana. Alueelliset erot näkyvät: pohjois- ja itäsuomalaisille nuorille on selvästi keskimääräistä useammin vaikea ajatella vapaa-aikaa ilman metsää.

Metsä- ja puuala työnantajana näyttäytyy ennemmin positiivisessa kuin negatiivisessa valossa valtaosalle nuorista. Kuitenkin 20-30 prosenttia nuorista ei osannut ottaa kantaa työnantajakuvaa mittaaviin väittämiin.

Nuoret miehet harkitsevat metsään tai puunjalostusteollisuuteen liittyvää ammattia huomattavasti nuoria naisia useammin. Metsään vievä harrastus, perheen omistama metsä ja perheenjäsenen koulutustausta metsä- tai puualalla nostavat todennäköisyyttä harkita alaa.

Kolme viidestä nuoresta ajattelee metsä- ja puualan tarjoavan työtä vastuullisella alalla. Puolet nuorista ajattelee, että metsäalan töissä on mahdollista torjua ilmastonmuutosta.

Kaksi kolmasosaa nuorista on myös sitä mieltä, että metsiä hoidetaan Suomessa hyvin. 77 prosenttia oli samaa mieltä väittämän ”metsien tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden ylläpito” kanssa.

Nuorten metsäbarometrin tuoreet tulokset kertovat 15–25 vuotiaiden suomalaisten metsäsuhteesta sekä metsien käyttöön ja metsä- ja puualaan liittyvistä mielikuvista. Barometrin toteutti Taloustutkimus Suomen Metsäyhdistyksen tilauksesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut