Metsäteitä kannattaa kunnostaa puutuhkalla

Tuhka on syytä ennemmin käyttää metsäteihin kuin viedä kaatopaikalle.

Puuperäisen lentotuhkan hyödyt perinteiseen murskeeseen verrattuna metsätien kunnostamisessa ovat tuoreen väitöstutkimuksen mukaan ilmeiset.

Helsingin yliopistossa väittelevän Tomi Kaakkurivaaran mukaan biotalouden uusi nousu on johtanut metsäteollisuuden tuottaman tuhkan määrän kasvuun. Samaan aikaan kaatopaikkamaksut ovat nousseet.

”Puu- ja turveperäisen lentotuhkan käyttökohteiden lisääminen vähentäisi kaatopaikalle päätyvän tuhkan määrää, mikä pienentäisi kaatopaikkamaksujen suuruutta ja edistäisi kiertotalouden periaatteita”, Kaakkurivaara toteaa.

Kaakkurivaara tutki väitöksessään kannettavien pudotuspainomittalaitteiden soveltuvuutta metsätien kantavuuden mittaamiseen.

Hän väittelee huomenna keskiviikkona Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirjan nimi on “Innovative methods for measuring and improving the bearing capacity of forest roads”.

Kommentit (1)

  1. Tuhkahan sopivissa olosuhteissa jopa kivettyy, hyvä, hos sille löytyy lisää hyötykäyttöä.
    Jämsän seudulla alettiin käyttää maanrakennusaineena kierrätyspaperin siistausjätettä, en ole seurannut, mitä sille projektille kuuluu.

Metsänhoito Metsänhoito