Metsäteollisuuden tärkein vientituote oli viime vuonna muu päällystetty kartonki

Metsätuotteiden viennin arvo laski viime vuonna.

Metsäteollisuuden viennin arvo jäi viime vuonna 10,4 miljardiin euroon. Se on reaalisesti 14 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, tuotantoa ja vientiä leikkasivat metsäteollisuuden työtaistelut. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennistä oli 18 prosenttia, Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää.

Tärkeimpiä tuoteryhmiä olivat kartonki ja paperi, kummankin osuus vientituloista oli 27 prosenttia. Massan osuus oli 18 prosenttia.

”Massa- ja paperiteollisuuden ja samalla koko metsäteollisuuden merkittävin vientituote oli muu päällystetty kartonki 17 prosentin osuudellaan metsäteollisuuden viennin arvosta. Tähän sisältyvät monikerroksiset, kaoliinilla sekä muovilla päällystetyt kartongit ja pahvit”, sanoo yliaktuaari Eeva Vaahtera Luonnonvarakeskuksesta.

Paperin viennin lasku jatkui. Sekä hienopaperin että aikakauslehtipaperin viennin arvo putosi vuoden takaisesta vajaalla kolmanneksella.

Puutuoteteollisuuden vientiarvo laski edellisvuodesta seitsemän prosenttia 2,5 miljardiin euroon. Tärkein tuoteryhmä oli sahatavara, sen osuus koko metsäteollisuuden vientiarvosta oli 15 prosenttia.

Hakkeen tuonti lisääntyi 11 prosenttia

Puutuonti nousi viime vuona. Suomeen tuotiin puuta lähes 13 miljoonaa kuutiota, se on seitsemän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tuodusta puusta reilut puolet oli kuitupuuta. Hakkeen osuus oli 35 prosenttia ja tukin vain neljä prosenttia. Hakkeen tuonti lisääntyi 11 prosenttia edellisvuodesta, kuitupuun tuonti säilyi samana.

Eniten puuta tuotiin Venäjältä, 76 prosenttia tuonnista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus