Metsäteollisuus ja Sahateollisuus: Metsäluonnon monimuotoisuuden tila parantunut, työ jatkuu

Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartta listaa tutut toimet monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Puuta jalostavan teollisuuden tänään esittelemän monimuotoisuustiekartan mukaan metsien monimuotoisuuden tila on parantunut.

Monimuotoisuustiekartta on etujärjestöjen mukaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva selvitys metsäluonnon tilasta, metsäalan pitkäaikaisen monimuotoisuustyön tähänastisista vaikutuksista sekä mallinnus metsäluonnon kehityksestä tulevaisuudessa.

”Tiekartan avulla ymmärrämme entistä paremmin näiden toimien vaikutuksia. Tutkimus osoittaa, että monimuotoisuuden tila on monelta osin parantunut ja suunta on positiivinen myös tulevaisuudessa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki.

Tiekartassa nostetaan esille tutut toimet:

Lehtipuiden ja sekapuustoisuuden lisääminen monipuolistaa metsälajistoa ja auttaa metsiä sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Lahopuun määrän ja laadun lisäämisestä hyötyvät tuhannet lahopuusta riippuvaiset lajit.

Arvokkaat elinympäristöt ovat monimuotoisuuskeskittymiä, joiden turvaaminen ylläpitää niiden monipuolista lajistoa.

Lehtojen ja paahde- sekä paloelinympäristöjen hoitamisessa on valtava potentiaali, sillä niissä elää yli puolet uhanalaisista ja silmälläpidettävistä metsälajeista Suomessa.

Monimuotoisuustiekarttahankkeessa kumppaneina toimivat Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Metsäteho Oy, Paikkatietokeskus ja Tapio Palvelut Oy.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa