Stora Enso väljentää kuusen istutustiheyttä, tavoitteena monimuotoisuuden parantaminen

Koivun ja männyn istutustiheydet pysyvät ennallaan.

Stora Enson Suomessa toteuttamissa kuusen istutuksissa viljelytiheys alennetaan 1 600 taimeen hehtaarilla, kun vielä tällä hetkellä istutustiheys on 1 800 tainta hehtaarilla. Uuden toimintamallin tavoitteena on yhtiön mukaan parantaa metsien monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta.

Viljelytiheyden muutos mahdollistaa nykyistä paremmin muiden luontaisten puulajien, kuten männyn ja koivun kasvamisen kuusentaimikon sekaan. Metsien sekapuustoisuuden lisääminen on yksi Stora Enson monimuotoisuusohjelman tavoitteista.

” Pienentämällä kuusen viljelytiheyttä mahdollistamme sekametsän syntymiselle paremmat edellytykset. Taimitarhan parhaat jalostetut taimet yhdessä luontaisen taimiaineksen kanssa varmistavat monimuotoisen ja eri luonnonolosuhteisiin vahvan metsän”, sanoo metsänhoitopäällikkö Antti Rantanen Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Myös PEFC- ja FSC-sertifikaattien kriteerit kannustavat metsänomistajia sekapuustoisuuden säilyttämiseen.

Stora Enso tarjoaa jatkossa uuden mallin mukaisia kuusenistutuksia uusille metsäpalvelusopimuksille, mikä käytännössä tarkoittaa istutustyömaita keväästä 2025 alkaen.

Maanmuokkaustyössä viljelypaikkoja tehdään kuitenkin edelleen vähintään 1 800 kappaletta hehtaarille, jotta varmistetaan alueen täydentyminen luontaisista taimista.

Koivun ja männyn istutustiheydet pysyvät ennallaan.

Kuusen viljelytiheyden alentaminen tuo metsänomistajalle pientä säästöä vähäisemmän taimimäärän ja istutustyön vuoksi. Metsänkasvatuksen myöhemmissä vaiheissa sekametsäisyyttä ohjataan taimikonhoitotyössä ja harvennushakkuissa.

Sekametsän määritelmään kuuluu, että metsässä pääpuulajin osuus puustosta on enintään 75 prosenttia. Puusto voi koostua pelkästään havu- tai lehtipuustosta tai niiden sekoituksesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat