Metsäteollisuus: Puukauppa ennätysvauhdissa, hinnat nousseet

Kuusi- ja mäntytukin kantohinta on noussut 13 prosenttia vuodessa ja koivutukin kahdeksan.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi–marraskuussa puuta yksityismetsistä 20 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän eli 38,8 miljoonaa kuutiota.

Tukkien ostomäärä oli 17,8 miljoonaa kuutiota, 23 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi–marraskuussa. Kuitupuun ostomäärä, 19,6 miljoonaa kuutiota, oli 16 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Kuusi- ja mäntytukin kantohinta on noussut 13 prosenttia viime vuoden marraskuusta ja koivutukin kahdeksan prosenttia. Kuitupuun kantohinta on noussut 12–14 prosenttia viime vuodesta.

Marraskuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 63–66 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 36 ja 70 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 47 euroa kuutiolta ja vaihteli 34 ja 52 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17–20 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 11 ja 23 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Puun hinta saattaa siis vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Kantohintojen nousun lisäksi myös korjuu- ja kuljetuskustannukset ovat kohonneet.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat