Tekla Tammelin VTT:n biomateriaalirakenteiden tutkimusprofessoriksi

Fossiilisia materiaaleja korvaavat biomateriaalit ovat yksi biotalouden tärkeimpiä sovellusalueita.

Tekniikan tohtori Tekla Tammelin on nimitetty VTT:n biomateriaalirakenteiden tutkimusprofessoriksi.

Tammelin on työskennellyt VTT:n johtavana tutkijana vastuualueenaan lignoselluloosaan ja nanoselluloosaan perustuvat tulevaisuuden materiaaliratkaisut. Hänen luotsaamissaan tutkimuksissa on kehitetty muun muassa biomateriaalirakenteita selektiiviksiksi membraaneiksi vedenpuhdistussovelluksiin, painetun elektroniikan alustoiksi, optisiksi rakenteiksi ja elävien solujen toimintaa tukeviksi matriisirakenteiksi.

”Tavoitteeni on olla yksi niistä, jotka suuntaavat tutkimusta kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä. Uusi tehtäväni antaa tähän entistä vahvemman mandaatin ja samalla myös mahdollisuuden uudistaa yhteiskuntaa ja taloutta”, Tammelin sanoo.

Biomateriaalit ovat yksi biotalouden tärkeimpiä sovellusalueita. Ne voivat korvata fossiiliperäisiä materiaaleja ja vaikuttaa myönteisesti ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Artikkelit

Keskustelut

Kuvat