Metsäteollisuus pyrkii nollapäästöihin vuonna 2035

Tähän kuitenkin tarvitaan Metsäteollisuus ry:n mukaan investointeja tukeva toimintaympäristö.

Suomen metsäteollisuus voisi päästä lähelle nollapäästöjä vuonna 2035 ja siitä eteenpäin olla jopa hiilinegatiivinen, Metsäteollisuus ry visioi. Se ei kuitenkaan onnistu omin toimin, vaan edellyttää ”investointeja tukevaa toimintaympäristöä”, etujärjestö toteaa tänään julkistetussa päästöskenaariossaan.

”Fossiilisten polttoaineiden käyttö voidaan pieniä varapolttoainemääriä lukuun ottamatta ajaa pitkälti alas tehtaiden investointien ja sähköistymisen myötä. Lisäksi tarvitaan lisätoimia energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi sekä kiertotalouden uusia ratkaisuja. Myös CCU – hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö – on mahdollinen lisäkeino 2040-luvulla”, Pöyryn toteuttamasta selvityksestä ilmenee.

Tähän päästään Metsäteollisuus ry:n mukaan vain, jos toimintaympäristö Suomessa on kilpailukykyinen ja ennakoitava.

”Tärkeitä tekijöitä suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyvylle ovat muun muassa sähköistymistä tukevan päästökauppakompensaation jatkaminen, sähköveron alentaminen monen kilpailijamaan tavoin EU-minimiin sekä riittävän pitkä siirtymäaika fossiilisten polttoaineiden veromuutoksille”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Fossiilisten polttoaineiden osuus metsäteollisuuden energiantuotannossa oli Suomessa 14 prosenttia vuonna 2018, kun koko Euroopassa osuus oli 40 prosenttia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa