Metsäteollisuus ry vaatii poliittisia toimia puukaupan lisäämiseksi

Jos tuontipuuta ei onnistuta korvaamaan, teollisuus sopeuttaa toimintaansa, järjestö varoittaa.

Puun tuonnin pysähtyminen Venäjältä tuo haasteita suomalaisen metsäteollisuuden puuhuollolle, Metsäteollisuus ry arvioi. Etenkin koivukuidun saannissa on pulmia, mutta ongelmia muodostuu todennäköisesti myös muiden puutavaralajien ja energiapuun hankinnassa.

Näin hallituksen kehysriihen alla järjestö korostaa, että poliittiset ratkaisut puun markkinoille tulon edistämiseksi ovat välttämättömiä.

”On lisäksi äärimmäisen tärkeää, että tehtävät päätökset eivät vääristä puumarkkinoiden toimintaa esimerkiksi ohjaamalla ainespuuta jalostuksen sijaan polttoon”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen painottaa.

Tärkeintä on puukaupan aktivointi. Lisäksi pitää panostaa logistiikkaan. Maantieliikenteessä kapasiteettia nostaisi etenkin vähäliikenteisen tieverkon määrärahojen nopea lisäys. Raideliikenteessä toimiva keino olisi ulkomaille rekisteröityjen vaunujen käytön mahdollistaminen Suomen sisäisessä liikenteessä.

Jos ei lisätoimia tehdä, logistiikasta uhkaa tulla puunhankinnan pullonkaula.

”Suomen sisäistä logistiikkajärjestelmää ei nykyisellään ole mitoitettu tuonnin korvaamiseen”, Jaatinen toteaa.

Jos tuontipuuta ei onnistuta korvaamaan, metsäteollisuus joutuu tekemään sopeuttamistoimenpiteitä. Jos energiapuun tai turpeen tarjonta ei puolestaan vahvistu, energiateollisuus joutuu käyttämään tuotannossaan entistä enemmän jalostuskelpoista puuta, mikä heikentää metsäteollisuuden kilpailukykyä.

Turve onkin palautettava energiapalettiin, Metsäteollisuus vaatii.

”Myös tehtaiden kilpailukyvystä on huolehdittava, tässä vaikuttava keino olisi parantaa käyttöön otettavaa sähköistämisen tukea”, Jaatinen sanoo.

Lisää aiheesta: Nyt ei tarvita tukiaisia tai verohelpotuksia 

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa