Metsäteollisuus: Yritykset tyytyväisiä työelämäuudistukseen

Jäsenyrityskyselyyn vastanneista toimitusjohtajista 96 prosenttia arvioi uudistuksen erittäin hyväksi tai melko hyväksi.

Metsäteollisuus ry:n päätös irtautua työehtosopimusneuvotteluista näyttää sopivan järjestön jäsenyrityksille. Jäsenyrityskyselyyn vastanneista toimitusjohtajista 96 prosenttia arvioi uudistuksen erittäin hyväksi tai melko hyväksi ja vain 4 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

”Uudistus koetaan tarpeelliseksi kaiken kokoisissa jäsenyrityksissä. Julkisuudessa esillä olleet väitteet siitä, että uudistus olisi ongelmallinen toimialan pienille yrityksille, vaikuttavat perusteettomilta”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen toteaa

Kolmannes johtajista arvioi yrityksensä henkilökunnan suhtautuneen uudistukseen erittäin tai melko hyvin ja 56 prosenttia neutraalisti. Johtajien arvion mukaan ammattiyhdistysten edustajat ovat suhtautuneet asiaan pääosin neutraalisti, vajaa viidennes melko hyvin ja 15 prosenttia melko huonosti.

Kysely tehtiin tämän viikon alussa Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten toimitusjohtajille. Vastausprosentti oli 56.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa