Metsätutka: Metsänomistajat entistä tyytymättömämpiä puun hintaan

Yli 60 prosenttia metsänomistajista vähentää tai jättää kokonaan puunmyynnit väliin, jos hinnat laskevat nykytasosta.

Lähes puolet metsänomistajista on MTK:n Metsätutka-kyselyn mukaan tyytymättömiä kuitupuun hintakehitykseen. Lisäksi erittäin tyytymättömien määrä on kasvanut edellisvuosista huomattavasti.

Yli 60 prosenttia vastanneista uskoo kuitupuun hinnan nousevan edelleen.

Hintojen noususta huolimatta tukkipuunkin hintaan tyytymättömiä oli yli neljäsosa vastanneista, ja 40 prosenttia metsänomistajista uskoo hinnan edelleen nousevan.

Energiapuun hinnan nousua odottaa peräti 80 prosenrria metsänomistajista.

Metsänomistajien puunmyyntiaikeet ovat riippuvaisia puun hintakehityksestä. Metsätutka-kyselyn mukaan yli 60 prosenttia metsänomistajista vähentäisi tai jättäisi kokonaan puunmyynnit väliin, jos puun hinnat laskisivat nykytasosta.

Viidenneksellä metsänomistajista olisi puunmyyntiaikeita vielä tämän vuoden aikana ja kolmanneksella ensi vuoden aikana.

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä syyskuun alussa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 550, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti.

Korjattu kyselyn toteutusajankohta klo 12.28

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa