Metsävaratiedon inventoinnit jatkuvat eri puolilla Suomea 

Metsäkeskus kartoittaa lähes koko Suomen metsävarat entistä tarkemmalla laserkeilausmenetelmällä.

Suomen metsäkeskus jatkaa tänä kesänä vuonna 2020 aloittamaansa metsävaratiedon inventointikierrosta eri puolilla Suomea. Inventointia tehdään 22 alueella noin 4,3 miljoonan metsähehtaarin alalla. Metsävaratiedot julkaistaan ensi vuoden aikana.

Metsäkeskus kartoittaa lähes koko Suomen metsävarat entistä tarkemmalla laserkeilausmenetelmällä vuosina 2020–25.

Inventointi perustuu lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen sekä maastossa tehtäviin koealamittauksiin ja monipuolisiin laskentamenetelmiin.

Aineistoja yhdistämällä ja aiemmissa inventoinneissa kerättyjä tietoja hyödyntämällä Metsäkeskus tuottaa monipuolista tietoa yksityismetsien kasvupaikoista, puustosta, hoito- ja hakkuumahdollisuuksista sekä metsäluonnosta.

Laserkeilauksella saadaan kolmiulotteista tietoa maanpinnasta, kasvillisuudesta ja metsien puuston rakenteesta. Keilaus tehdään lentokoneesta 1,5–2 kilometrin korkeudesta. Pistetiheys on noin 5 pistettä neliömetrillä. Keilauksesta ei ole vaaraa ihmiselle eikä eläimille.

Lisäksi 7–8 kilometrin korkeudesta otetaan erilliset ilmakuvat, joita käytetään muun muassa puulajien tunnistamiseen ja metsäkuvioiden rajaamiseen.

Laserkeilaukset ja ilmakuvaukset toteutetaan osana Maanmittauslaitoksen koordinoimaa kansallista laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmaa.

Edellä mainittujen kaukokartoitusaineistojen tulkinnan tueksi maastossa mitataan puustotietoja erityyppisiltä koealoilta.

Tietojen laatu paranee

Uudella inventointikierroksella tuotettavan metsävaratiedon laatu paranee, kun käytettävissä on aiempaa tarkempi aineisto ja uudistettu menetelmä.

Inventointimenetelmän tarkkuus on parhaimmillaan hoidetuissa kasvatus- ja uudistuskypsissä metsissä.

Kokonaispuuston tiedot ovat tarkimmat ja pääpuulajikin on yleensä oikein.

Vaikeimmin ennustettavia ovat sekametsien puulajisuhteet ja puuston ikä. Myöskään pienissä taimikoissa tarkkuus ei ole riittävä, vaan tarvitaan myös muita tietolähteitä.

Metsävaratiedot julkaistaan yksityisten metsänomistajien käyttöön Metsään.fi-palvelussa ja muille käyttäjille Metsäkeskuksen avoimen metsä- ja luontotiedon sivuilla ilman metsänomistajien henkilö- tai yhteystietoja. Inventointialueilla metsää omistaville ilmoitetaan, kun uudet metsävaratiedot valmistuvat.

Metsävaratietoa päivitetään myös inventointien välillä eri tietolähteitä ja puuston kasvumalleja käyttäen. Metsä- ja luontotiedon laadusta on lisätietoa Metsäkeskuksen Tiedon laatu -sivulla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito