Nuorten metsäneuvosto: Metsän kaikki arvot otettava huomioon

30 nuorta esitteli maa- ja metsätalousministerille ajatuksiaan kansallisen metsästrategian kehittämiseksi.

Kolmekymmentä nuorta eri puolilta Suomea eli nuorten metsäneuvosto kertoi viikonloppuna mielipiteensä Suomen metsäpolitiikasta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle.

Nuoret painottivat, että kaikki kestävyys – sekä ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen että taloudellinen – on arvokasta, eikä yhdenkään merkitystä saa unohtaa.

“Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien turvaaminen on tärkeää. Haluamme kannustaa ministeriöitä kohti kunnianhimoisempia tavoitteita. Toivomme, että tulevaisuudessa Suomi olisi maailman metsäisimpiä maita. Ei ainoastaan pinta-alan, vaan myös metsäluonnon rikkauden ja monimuotoisuuden kannalta”, nuoret kirjoittavat kommenttipuheenvuorossaan.

Nuoret vaativat, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos otetaan huomioon kaikissa metsänhoitotoimissa. Konkreettisina keinoina he esittivät muun muassa luonnontilaisten metsien suojelua, talousmetsien luonnonhoidon lisäämistä ja metsänomistajien sitouttamista ilmastonmuutoksen torjuntaan.

“Sosiaalisessa kestävyydessä tulee huomioida metsätalouden tarjoamien työpaikkojen sekä elinkeinojen säilyminen. Oikeanlainen ja oikea-aikainen metsänhoito edistää kestävää metsänhoitoa monialaisesti”, nuoret totesivat.

Nuorten metsäneuvoston osallistujat olivat iältään 14–28-vuotiaita, ja he tulivat yhteensä 14:sta eri maakunnasta. Osallistujia haettiin avoimella haulla.

Miltei kolmannes osallistujista oli nykyisiä tai tulevia metsänomistajia, ja monen osallistujan nykyinen tai tuleva työ oli metsäalalla. Joukossa oli myös osallistujia, joilla ei ollut aiempaa kokemusta metsäasioista.

”Nuorten metsäneuvostoon, koska metsät ovat minulle tärkeitä ja halusin päästä vaikuttamaan niiden tulevaisuuteen. Tapahtuma sai minut ajattelemaan metsiä myös uusista näkökulmista”, kertoo tapahtumaan osallistunut 17-vuotias Bea Janhonen Kangasniemeltä.

Nuorten metsäneuvoston järjestivät yhteistyössä Suomen partiolaiset ja Suomen 4H-liitto osana Nuorten osallisuus kansallisessa metsästrategiassa -hanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito