Metsäviennin arvo laski lokakuussa, vain kartonki sinnitteli

Hakkeen tuonti kasvoi liki viidenneksellä tammi-lokakuussa.

Metsäteollisuuden viennin reaalinen arvo laski viime vuoden tammi-lokakuussa 8,6 miljardiin euroon. Se on 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavalla jaksolla, Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää. Lokakuussa viennin arvo jäi 870 miljoonaan euroon, vuotta aiemmin se oli noin miljardi euroa.

Sahatavaran viennin arvo laski tammi-lokakuussa 14 prosenttia, massan 21 prosenttia ja paperin peräti 28 prosenttia. Sen sijaan kartonkiviennin arvo pysyi ennallaan.

Puuta tuotiin Suomeen tammi-lokakuussa 10,5 miljoonaa kuutiota. Se on 7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Tuonnista hieman yli puolet oli kuitupuuta ja runsas kolmannes haketta. Hakkeen tuonti kasvoi liki viidenneksellä viime vuodesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat