Metsäviennissä alkuvuonna 17 prosentin pudotus – alamäki jatkui elokuussa

Niin sahatavaran, massan kuin paperin viennin arvo on laskenut selvästi, kartongin viennissä pieni nousu.

Elokuussa Suomesta vietiin metsäteollisuuden tuotteita 800 miljoonan euron edestä, Luonnonvarakeskus kertoo. Pudotusta heinäkuulta kertyi noin 50 miljoonaa euroa. Viennin arvo laski nyt jo neljättä kuukautta peräkkäin. Massa- ja paperiteollisuuden vienti jäi runsaaseen 600 miljoonaan euroon, sahatavaran vienti vajaaseen 200 miljoonaan euroon.

Tammi-elokuulta vientiä on kertynyt 6,9 miljardin euron edestä. Se on 17 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla. Sahatavaran viennin arvo laski 18 prosenttia, massan 24 prosenttia ja paperin 29 prosenttia. Sen sijaan kartongin viennin arvo nousi pari prosenttia vuodentakaisesta.

Suomeen tuotiin raakapuuta tammi-elokuussa 8,4 miljoonaa kuutiota. Se on 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tuonnista 77 prosenttia tuli Venäjältä. Tuonnista suurin osa oli koivukuitua ja haketta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa