Lakiehdotus rajaa metsähakevoimalat tuotantotukijärjestelmän ulkopuolelle

Tukijärjestelmälle ei katsota olevan nykytilanteessa tarvetta.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia muutetaan. Jatkossa tuotantotukijärjestelmä suljettaisiin uusilta metsähakevoimaloilta asettamalla määräaika niiden hyväksymishakemusten jättämiselle. Lakiehdotuksen mukaan hakevoimalan hyväksyminen tuotantotukijärjestelmään edellyttäisi, että sähkön tuottaja jättäisi hyväksymishakemuksen 1.2.2021 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö perustelee muutosta sillä, että kyseiselle tukijärjestelmälle ei arvioida olevan nykytilanteessa enää tarvetta.

Ehdotetulla sulkemisella ei ole vaikutusta niiden metsähakevoimaloiden tukeen, jotka on jo hyväksytty tai hyväksytään tukijärjestelmään 1.2.2021 mennessä jätetyn hyväksymishakemuksen perusteella. Näille tukea maksetaan tuotantotukilaissa ja -asetuksessa säädetyn mukaisesti 12 vuoden tukiajan loppuun asti.

Tukijärjestelmästä on säädetty vuonna 2010 annetussa laissa. Se on ollut keskeinen tukijärjestelmä erilaisista uusiutuvista energialähteistä (tuuli, biokaasu, puupolttoaine, metsähake) saatavan sähkön tuotannon lisäämisessä. Muiden tuotantomuotojen kuin metsähakkeen osalta tukijärjestelmä on suljettu jo aiemmin.

Muutosehdotus on lähetetty lausuntokierroksella. Lausuntoaika päättyy 27.11.2020. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa