Metsien inventoinnit käynnistyvät eri puolilla Suomea

Parhaillaan Metsäkeskuksessa työstetään ja julkaistaan vuonna 2021 inventoitujen alueiden metsävaratietoja.

Suomen metsäkeskus jatkaa kesän aikana metsien inventointeja eri puolilla Suomea. Inventoinnit alkavat tänä vuonna 21 uudella alueella, yhteensä lähes neljän miljoonan metsähehtaarin alalla. Näiden alueiden metsävaratiedot valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Metsänomistajat voivat katsoa oman metsänsä tietoja Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta.

Metsien inventointi perustuu lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen, maastossa tehtäviin koealamittauksiin sekä erilaisiin laskentamenetelmiin.

Laserkeilauksella saadaan kolmiulotteista tietoa maanpinnasta, kasvillisuudesta ja metsien puuston rakenteesta. Keilaus tehdään lentokoneesta 1,5–2 kilometrin korkeudesta. Erillinen ilmakuvaus tehdään 7–8 kilometrin korkeudesta. Ilmakuvamateriaalia käytetään muun muassa eri puulajien tunnistamiseen ja metsäkuvioiden rajaamiseen.

Kaukokartoitusaineistojen tulkinnan tueksi maastossa mitataan puustotietoja erityyppisiltä koealoilta. Kultakin noin 250 000 hehtaarin alueelta mitataan satoja koealoja, ja kesäkaudella maastossa liikkuu kymmenittäin Metsäkeskuksen metsäammattilaisia mittaustöissä. Koealamittaus ei vahingoita puustoa tai maaperää.

Parhaillaan Metsäkeskuksessa työstetään ja julkaistaan vuonna 2021 inventoitujen alueiden metsävaratietoja. Noin kolmasosa näiden 23 alueen ja 2,5 miljoonan hehtaarin yksityismetsien pinta-alan tiedoista on tällä hetkellä julkaistuna. Täysin valmiina ovat tiedot seitsemältä inventointialueelta, jotka sijaitsevat Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa.

Tavoitteena on, että loputkin metsävaratiedot viime vuonna inventoiduilta alueilta saadaan julkaistua elokuun loppuun mennessä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat