Metsien vesistökuormitus arvioidaan uudelleen – taustalla huoli biotalouden kestävyydestä

Valtioneuvosto käynnistämän hankkeen tulokset valmistuvat vielä tämän vuoden aikana.

Uudet tutkimustulokset ovat kyseenalaistaneet perinteisen käsityksen, jonka mukaan metsätalous aiheuttaa vain pienen osan vesistöjen ravinnekuormasta. Esille on nostettu muun muassa vanhoilta ojitusalueilta tulevan kuormituksen suuruus.

Asian selventämiseksi valtioneuvosto on käynnistänyt MetsäVesi-hankkeen, jossa metsissä ja soilta tuleva vesistökuormitus arvioidaan uudelleen. Taustalla on huoli biotalouden kestävyydestä – metsien käytön lisääminen edellyttää luotettavaa tietoa metsien vesistökuormituksesta.

”Hankkeessa arvioidaan vanhoilta, kertaalleen ojitetuilta alueilta tulevan vesistökuormituksen suuruus. Lisäksi lasketaan uudet valtakunnalliset arviot metsätalouden aiheuttamasta typpi- ja fosforikuormituksesta”, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Leena Finér.

Samalla tuotetaan tietoa metsätalouden vesistökuormituksen arviointimenetelmiin liittyvästä epävarmuudesta ja tulosten yleistettävyydestä. Uusien arvioiden on määrä valmistua vielä tämän vuoden aikana.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Luken, Syken, Tapion ja Oulun yliopiston kesken.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat