Mikä vie metsäalan maistereita muille aloille – Työtehoseura selvitti

Lähes kolmasosa metsätieteiden maistereista työllistyy metsäalan ulkopuolelle.

Metsäalan yliopistokoulutus ei juurruta maistereita metsäalalle. TTS Työtehoseura selvitti kysely- ja haastattelututkimuksilla, miksi lähes kolmasosa metsätieteiden maistereista työllistyy metsäalan ulkopuolelle.

Selvityksen mukaan koulutusta vastaavaan työhön sijoittumisen kannalta olennaista ovat koulutuksen aikana saadut vahvat valmiudet. Näiden lisäksi ammatillisen profiilin tueksi tarvitaan osaamista myös muilta aloilta. Työharjoittelut vahvistavat alalle kiinnittymistä ja ensimmäinen koulutuksen jälkeinen työpaikka vaikuttaa työuran jatkoon merkittävästi.

Metsäalan ulkopuolelle sijoittuneilla oli näissä kaikissa heikkouksia, selvityksessä todetaan. Koulutuksessa ei muodostunut selvää ammattiprofiilia, alan kokemusta ei kertynyt työharjoittelujen kautta ja ensimmäinen työpaikka opintojen jälkeen ohjasi muille aloille.

Valmistuneiden työllistymiseen vaikutti myös työmarkkinoiden toiminta. Metsäalan laskusuhdanne 2000-luvun alussa vähensi työpaikkoja ja heikensi alan imagoa. Työpaikkoja haettiin suppeasti asuinpaikkakunnan lähellä, eivätkä haastatellut pitäneet muuttamista työ perässä mahdollisena.

Tutkimukseen osallistuneilla metsätieteiden maistereilla oli koulutusta aloittaessaan tavoite luoda ura metsäalalla. Tämä ajatus muuttui kuitenkin koulutuksen aikana, kun alan työtehtävien todellisuus ja uramahdollisuudet selkenivät. Koulutuksen tarjoama vahva tutkijaorientoitumien ei tuntunut sopivalta vaihtoehdolta, selvityksessä todetaan.

Työtehoseura selvitti metsäalan maistereiden työllistymistä vuosina 2018–2019. Tutkimuksen rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat